ook op naar een gezonde service !

 

Nav. de corona-omstandigheden hebben wij een aantal aanpassingen doorgevoerd. In onze nieuwste flyer vindt u een overzicht. 

Ook onze slogan onderging een aanpassing :

"Ook uw vastgoeddossier verdient een persoonlijke & veilige service"