Aanpak

Een persoonlijke service en een deskundige begeleiding!

Zaakvoerder Cedric Vanden Bossche is gekend om zijn eigentijdse en persoonlijk aanpak van zijn vastgoeddossiers.

Belofte maakt schuld

Door het vasthouden aan de 6 principes (zie : HOME) worden al jaren excellente resultaten geboekt. Wat je zegt, moet je ook doen... de stickers "VERKOCHT, ZOALS BELOOFD" komen u zeker niet onbekend voor.

"Het mag soms ook wat trager gaan"

Niettegenstaande de vele kandidaten en de drukte in deze business, betekent dit niet automatisch dat er snel, impulsief en onberedeneerd dient gehandeld te worden. Uw belangen worden gerespecteerd en u wordt begeleid in het nemen van een juiste beslissing. Het gaat immers steeds over grote kapitalen waar je beter niet zomaar door een snelle handtekening of mail over beslist. "Een nachtje erover slapen" is dus geen uitzondering bij ons!

Schatten, neen dat doe ik niet

Een nieuwe tekoopstelling kan niet zonder een realistische waardebepaling. Daarbij worden eerst opmetingen van uw vastgoed uitgevoerd om vervolgens via vastgoed- en bouwtechnische parameters over te gaan tot het valoriseren van uw pand. In deze analytische fase komt het commerciële er helemaal niet aan te pas. Deze fase is ook heel belangrijk wanneer Cedric aangesteld wordt als gerechtsdeskundige en er toch wel nood is aan een gefundeerde uitleg waarom een pand een bepaalde waarde heeft. Het is pas in een tweede fase (als u al wat concreter staat tov. verkopen) dat we ook commercieel uw pand gaan bekijken. Daarbij baseren we ons op heel wat vergelijkingspunten, ervaringen en kennis van de regio ! Immers spelen ook heel wat niet-rekenkundige elementen een rol in de prijsbepaling. Een gezonde mix van bouwtechnische berekeningen en commerciële vergelijking zal leiden tot een degelijke marktprijs. Schatten is gokken en gissen, dat gebeurt dus niet.

Bemiddelen is niet hetzelfde als onderhandelen

Onderhandelen gebeurt tussen 2 partijen. Bij bemiddelen is er een 3de partij betrokken (vastgoedmakelaar) die de belangen van de 2 andere partijen zal behartigen en zal trachten tot een overeenkomst te komen. In die optiek zijn wij ook een belangrijke buffer voor de vele kritieken en meningen van de partijen. Cedric is een hevige voorstander van het klassiek bemiddelen in vastgoedtransacties. U wordt dus zeker niet aan uw lot overgelaten of gepusht in een minderwaardigheidspositie.

Ik doe veel meer dan huizen verkopen alleen

Niet alleen om dat ik het graag doe maar ook omdat ik het als vastgoedmakelaar WETTELIJK verplicht ben, informeer ik u eerst volledig alvorens u een handtekening te laten zetten. Vergeet niet dat volgens Belgisch recht een overeenkomst ontstaat nadat er wilsovereenstemming is (behoudens dwaling, bedrog of dwang). Laat  u dus niet dwingen en stel gerust uw vragen en plan een extra bezoekje alvorens een beslissing te nemen !