Ik ben verkoper

Laat u bijstaan door een professioneel immobiliënkantoor

U wil een huis of ander onroerend goed verkopen. Stel u voor dat u er alleen zou voor staan. Hoe (snel) vindt u een koper? Hoe bepaalt u de verkoopprijs? Hoe snel kunt of moet u tevreden zijn met een bod? Huisbezoeken? Hoe krijgt u dat nog voor elkaar? Wat zegt u aan een bezoeker tijdens een rondleiding? En wat niet? Wat met eventuele gebreken aan het huis? Hoe krijgt u een kandidaat-koper over de schreef? En de onderhandelingsmarge… Hoe pakt u die kwestie in ’s hemelsnaam aan (tenzij u een geboren verkoper bent)?

En wat met de administratieve rompslomp? Keuringsbewijzen, meterstanden, bodemattest, stedenbouwkundige info, EPC… Instanties moeten geraadpleegd worden en er is heel wat informatie die u moet meedelen aan de koper. Duizelt het u voor de ogen?

Niet onbelangrijk: u wil zich ook “gerust” voelen bij de prijs die u vraagt of aangeboden krijgt. Een spannende onderneming, dat is zeker. Maar u wil de verkoop niet eindeloos laten aanslepen en uiteraard wil u op het einde van het verhaal een correct bedrag in handen krijgen. Zodat u met een tevreden en voldaan gevoel uw eigendom kan overlaten.

Kortom, er komt méér kijken bij de verkoop van een huis dan alleen maar een bord “te koop” aan het venster bevestigen of in de voortuin planten.

U hoeft er niet alleen voor te staan!

Dit complexe verkooptraject nemen wij graag van u over. We maken het u zo gemakkelijk mogelijk. We besparen u heel wat hoofdbrekens. We helpen u met financieel rendement. We helpen u uw plan te realiseren.

Ons contact met u is persoonlijk, op maat, transparant. We ontnemen u zoveel mogelijk zorgen, we luisteren graag naar uw wensen en we houden u op de hoogte van alle stappen. Het hele traject, van verkoopintentie tot laatste handtekening, begeleiden wij u. Dat is ons metier.

U wil uw pand zo goed mogelijk verkopen? Dat willen wij ook! U mag zeker zijn van onze inzet.

Onze werkwijze

Eerste kennismaking

We maken kennis met u, uw wensen, en de eigendom die u te koop wil stellen. We maken een prospectiedossier op, leggen belangrijke administratieve aandachtspunten vast en doen alvast algemeen basis-opzoekingswerk.

Wat is uw vastgoed waard?

We komen aan huis voor een uitvoerige waardebepaling, waarbij we rekening houden met alle mogelijke elementen die waarde kunnen toevoegen aan uw eigendom.

Ons uitgangspunt is een realistische verkoopprijs. CasaVista maakt voor u een correcte waardebepaling. Hoe? Door objectief te werk te gaan, te meten op basis van meetbare en niet-meetbare parameters: bebouwde en/of bewoonbare oppervlakte, aantal kamers, bouwtechnisch noodzakelijke ingrepen, lichtinval, zicht, ligging geluid… Door de “plussen” maar ook eerlijk de “minnen” te noteren, door rekening te houden met de marktprijzen, door technisch inzicht, door jaren ervaring.

We adviseren een prijsklasse voor uw woning, inclusief onderhandelingsmarge en makelaarscommissie. Door onze expertise weet u oprecht wat uw vastgoed waard is en hoeveel centen u ervoor kan krijgen. Geen onderschatting, geen vage of valse beloftes. Ook dat is transparantie. En het is een troef! Want met een correcte prijs krijgt u meer geïnteresseerden over de vloer en hebt u dus veel méér kans om de verkoop met succes af te ronden.

Probeer ook onze gratis online schattingstool. Die is niet zo uitgebreid als een persoonlijke waardebepaling, maar het geeft een representatief eerste beeld.

En tenslotte, wij adviseren over de waarde, maar uiteindelijk beslist u over de vraagprijs!

We gaan ervoor!

Samen met het schattingsverslag, bezorgen we u een contractvoorstel. We overlopen de punten en komma’s. Tekent u voor akkoord, dan werken wij vanaf dat ogenblik officieel samen.

Het vastgoeddossier

We vragen voor u alle nodige documenten op bij de verschillende instanties: EPC certificaat, attest van keuring van de elektrische installatie, keuring van de mazouttank, stedenbouwkundige inlichtingen, bodemattest, syndicus dossier (wanneer het om een appartement gaat), aankoopakte, attest van erfopvolging, enz. Deze zijn nodig vooraleer een compromis kan ondertekend worden.

Uw pand in de kijker

Tijdens een tweede plaatsbezoek maken we professionele foto’s van uw eigendom. Is er geen origineel bouwplan beschikbaar? Dan maken we ook een nieuw plan op, op basis van eigen opmetingen. Nog een rake beschrijving van het pand erbij en de pandfiche kan worden opgemaakt.

Te koop!

We plaatsen een goed zichtbaar 'te koop' uithangbord, en aan de hand van de pandfiche maken we publiciteit voor uw eigendom te koop, zowel via onze eigen kanalen als via externe immo-websites. Ook in onze eigen etalage wordt uw pand in de kijker gezet.

Daarnaast maken we dankbaar gebruik van ons uitgebreid netwerk, en van onze kennis van de regio en van de vastgoedmarkt. Niet om een zo massaal mogelijk publiek te bereiken, wel om een zo geschikt mogelijke groep “zoekers” aan te spreken. Om een koper te vinden, die nét zoekt wat u aanbiedt.

Volg de gids

We organiseren voor u de plaatsbezoeken, op de voor u meest geschikte ogenblikken. We leiden kandidaat-kopers rond en geven alle nuttige en nodige informatie. We wijzen wel op eventuele gebreken, maar focussen uiteraard op de punten die waarde toevoegen aan uw eigendom. Op vragen of opmerkingen geven we een passende maar correcte repliek. We nemen onterechte bezwaren of twijfels weg, en wijzen op troeven die de kandidaat aanvankelijk niet opmerkt.

We zijn vaardig in onderhandelen: over de vraagprijs, maar ook over bepaalde modaliteiten (als u bijvoorbeeld na de verkoop nog een tijdje in uw woning wil blijven). We kennen de kneepjes van een verkoopgesprek, maar… eerlijk duurt het langst. En eerlijk? Dat levert sneller betere resultaten op!

Na de plaatsbezoeken bezorgen we u uitgebreide feedback. En de kandidaat-kopers, die krijgen na hun bezoek een volledig informatiedossier mét biedingsdocument toegestuurd.

De juiste koper!

Ontvangen wij een bod, dan informeren wij u uiteraard meteen. Maar we gaan niet over één nacht ijs, we springen niet meteen bij het eerste aanbod. Ook daarin adviseren wij u, én we onderhandelen met de kandidaat-koper. Onze ervaring leert ons of een bod gunstig is of niet, en ook daarin mag u ons vertrouwen.

Bent u tevreden over de uitkomst, dan ondertekent u het finale biedingsdocument. Dat maakt het bod bindend, maar het kan eventueel onder voorbehoud als de koper leningen, vergunningen of andere administratieve kwesties moet regelen.

Het compromis

In overleg met de gekozen notaris(sen) stellen wij de verkoopovereenkomst – het “compromis” - en alle overdrachtsdocumenten op, en zorgen we voor ondertekening door beide partijen. Daarna maken we het volledig dossier over aan de notaris(sen).

Het voorschot wordt door de koper op een derdenrekening van het notariaat gestort.

Bij de notaris

Vanaf dat punt neemt het notariaat het over. De notaris zorgt voor verdere opzoekingen i.f.v. de notariële akte en regelt de ondertekening van deze akte door beide partijen. Doorgaans gebeurt dat ongeveer drie maanden na het ondertekenen van het compromis.

Intussen volgen wij uw dossier administratief verder op, bijvoorbeeld in geval van opschortende voorwaarden. Zijn deze niet langer van toepassing, dan komen wij met plezier het ‘Verkocht’ bordje plaatsen. En op het ogenblik van de overdracht registreren we tenslotte nog de juiste meterstanden.

Bent u tevreden met het resultaat? Dan zijn wij dat ook!